Provozovatelem panelu je společnost Inboox CZ, s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2008, kdy se osamostatnila výzkumná divize v rámci mateřské společnosti, jejíž historie sahá až do roku 1997.

Jádrem činnosti naší společnosti jsou evaluace, sociologické, politologické a psychologické výzkumy a šetření pro soukromé společnosti, akademický sektor i veřejnou sféru, ekonomické a tržní analýzy a marketingová šetření. Provádíme také sběry dat, rešeršní a analytické služby na zakázku. 

Provozujeme nakladatelství zaměřené na odborné a dětské knihy a současně velkoobchod s knihami. Zastupujeme a podporujeme zejména specializovaná a lokální nakladatelství s menší tržní silou.   

Sběr dat realizujeme metodami CAWI, CATI, CAPI i PAPI. Provádíme kvalitativní i kvantitativní šetření.

Naše celorepubliková tazatelská síť zahrnuje více než 600 zaškolených, zkušených a pravidelně kontrolovaných tazatelů pro terénní sběr dotazníků, kteří se mohou hlásit ke spolupráci mimo jiné i prostřednictvím tohoto panelu. Současně disponujeme více než osmdesáti profesionály pro vedení kvalitativních rozhovorů a moderování fokusních skupin.

Naši panelisté mají možnost účastnit se internetových, telefonických i kvalitativnéch šetření, přičemž si při registraci sami volí, s jakými výzkumy se na ně můžeme obracet. Kvalitní a velký panel nám zase umožňuje realizovat kvalitní reprezentativní šetření celostátní i regionální.

neco

Reference

 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.