Provozovatelem panelu je společnost Inboox CZ, s.r.o.

Historie výzkumných aktivit v rámci mateřské společnosti sahá až do roku 2000. V letech 2008-2012 se osamostatnila výzkumná divize a vznikla společnost Inboox CZ, s.r.o.

Jádrem činnosti naší společnosti jsou evaluace, sociologické, politologické a psychologické výzkumy a šetření pro soukromé společnosti, akademický sektor i veřejnou sféru, ekonomické a tržní analýzy a marketingová šetření. Provádíme také sběry dat, rešeršní a analytické služby na zakázku.    

Realizujeme kvalitativní i kvantitativní šetření. Sběr dat provádíme metodami CAWI, CATI, CAPI i PAPI

Naše celorepubliková tazatelská síť zahrnuje více než 600 zaškolených, zkušených a pravidelně kontrolovaných tazatelů pro terénní sběr dotazníků, kteří se mohou hlásit ke spolupráci mimo jiné i prostřednictvím tohoto panelu. Současně disponujeme více než osmdesáti profesionály pro vedení kvalitativních rozhovorů a moderování fokusních skupin.

Naši panelisté mají možnost účastnit se internetových, telefonických i kvalitativnéch šetření, přičemž si při registraci sami volí, s jakými výzkumy se na ně můžeme obracet. Kvalitní a velký panel nám zase umožňuje realizovat kvalitní reprezentativní šetření celostátní i regionální.

Přínosy panelu

Reference

loga celé.png

 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.