Sociologické a psychologické výzkumy
 • Průzkumy veřejného mínění
 • Politické výzkumy
 • Sociometrie
 • Vnitropodnikové průzkumy / šetření v rámci organizací
Evaluace
 • Evaluace (dotačních) projektů a programů
 • Evaluace investic a rozvojových projektů
 • Audity

Marketingové výzkumy
 • Průzkum trhu
 • Průzkum poptávky
 • Průzkumy spokojenosti
Ekonomické a tržní analýzy
 • Ekonomické a finanční analýzy
 • Analýza nákladů a přínosů
 • Tržní potenciál firmy a produktů/služeb

Datové a detektivní služby
 • Sekundární analýza dat
 • Přehledová studie
 • Sběr dat v terénu
 • Sběr dat na našem panelu
 • Výroční zprávy a analogické publikace
 • Detektivní kancelář
Knihy
 • Dětské knihy, odborné publikace
 • Knižní velkoobchod
 • Nakladatelství
 • Antikvariát a bazar knih