Výzkum o vytápění a ohřevu vody v Českých Budějovicích úspěšně realizován

Děkujeme všem panelistům z Budějovic a okolí, kteří se zapojili do výzkumu o zásobování teplem a teplou vodou ve městě. Šlo o rychlé šetření na menším vzorku, kde se nám již podařilo nasbírat potřebný počet dotazníků. Tento výzkum je již ukončen, ale pokud jste se jej nestihli zúčastnit, nemusíte být smutní, brzy bychom měli realizovat další šetření pro město nebo některou z jeho institucí.