Poděkování za výzkum

Děkujeme všem panelistům za vyplnění dotazníku týkajícího se spokojenosti s různými aspekty života ve městě Brně. Díky Vám se podařilo nasbírat dostatek odpovědí, které jsou pro město Brno nesmírně důležité. Tento výzkum je již ukončen.

Nyní realizujeme další průzkum, týkající se zapojení obyvatel Brna do jeho rozvoje. Více informací zde.