Poděkování za účast na výzkumu: fondy EU

Děkujeme všem panelistům za vyplnění dotazníku k tématu fondů EU.

Dotazování je již ukončeno.

Díky Vám se podařilo sesbírat dostatek odpovědí ve velmi krátkém čase!