Poděkování za účast na výzkumu

Děkujeme všem panelistům za vyplnění dotazníku týkajícího se politických preferencí a názorů na politické strany. Díky Vám se podařilo sesbírat dostatek odpovědí ve velmi krátkém čase. 

Výzkum politických preferencí a názorů na politické strany byl ukončen.