Poděkování za účast na výzkumu

Děkujeme všem panelistům za vyplnění dotazníku týkající se vnímání nabídky kultury v Českých Budějovicích. Díky Vám se podařilo nasbírat dostatek odpovědí, které jsou pro město České Budějovice skutečně důležité. Proto byl tento výzkum již ukončen.

V příštím roce se můžete těšit na další výzkumy na další témata související s rozvojem Českých Budějovic a jejich okolí. Budeme se těšit na další spolupráci.