Poděkování za účast na marketingovém průzkumu

Děkujeme všem panelistům za vyplnění dotazníku k marketingovému průzkumu!

Dotazování bylo ukončeno.

Díky Vám se podařilo sesbírat dostatek odpovědí ve velmi krátkém čase!