Nový výzkum: využití vodíkového pohonu v dopravě

Aktuálně máte možnost zapojit se do dalšího dotazníkového šetření, které se týká využití vodíkového pohonu v dopravě. Jedná se o průzkum pro Centrum dopravního výzkumu realizovaný s cílem odhadnout možnou poptávku po vodíku u ekonomických subjektů ČR. 

Do výzkumu se mohou zapojit panelisté i tazatelé:

1) Panelisté, respondenti

Tento výzkum je zaměřen na specifickou skupinu respondentů, kteří mají možnost odpovídat za firmu, která provozuje alespoň jedno vozidlo nebo stavební či zemědělský stroj. Tj. těch, kdo vědí nebo si dokáží zjistit, kolik tato vozidla anebo stroje ročně spotřebují PHM a jak se firma případně postaví k nákupu vozidel a strojů na vodíkový pohon.

Vhodnými respondenty jsou tak zejména správci firemních flotil, ekonomové/účetní, manažeři/manažerky, jednatelé/jednatelky či majitelé/majitelky firem, kteří tyto informace mají nebo si je mohou od kolegů vyžádat.

Pokud tyto podmínky splňujete, můžete vstoupit do dotazníku přes odkaz na hlavní stránce nebo zde. Za pravdivé a kompletní vyplnění dotazníku získáte 500 bodů do svého účtu.

2) Tazatelé

Jako tazatelé od nás obdržíte seznam firem, kam je třeba zavolat, zjistit kontakt na oprávněnou osobu, její souhlas a jí potom zaslat odkaz na vyplnění on-line dotazníku (mimo panel). Případně můžete sami navrhnout názvy firem, které pro výzkum oslovíte, pokud nejde již o ty, které nám na šetření odpověděly. Pokud se chcete stát tazateli na tomto výzkumu, kontaktujte manažerku výzkumu paní Nikolu Novotnou (nikola.novotna@inboox.cz), s níž si domluvíte podmínky, výši tazatelské odměny apod.