Nový výzkum: poptávka po vodíkovém pohonu

ŠETŘENÍ BYLO UKONČENO. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

Vážení panelisté,

tímto bychom Vás rádi požádali o spolupráci na výzkumném projektu pro Centrum dopravního výzkumu, pro který naše společnost Inboox zpracovává dotazníkové šetření s cílem odhadnout možnou poptávku po vozidlech a strojích na vodíkový pohon u ekonomických subjektů ČR.

Do výzkumu se můžete zapojit jako panelisté a tazatelé. 

1) PANELISTÉ

Tento výzkum je zaměřen na specifickou skupinu respondentů, kteří mají možnost odpovídat za firmu, která má ve vozovém parku minimálně 10 vozidel a má informace o roční spotřebě PHM. Vhodnými respondenty jsou tak zejména správci firemních flotil, ekonomové/účetní, manažeři/manažerky, jednatelé/jednatelky či majitelé/majitelky firem, kteří tyto informace mají nebo si je mohou od kolegů vyžádat.

Pokud tyto podmínky splňujete, můžete vstoupit do dotazníku přes odkaz na hlavní stránce nebo zde. Jedná se o krátký dotazník. Za pravdivé a kompletní vyplnění dotazníku získáte 500 bodů do svého účtu.

UPOZORNĚNÍ: Na konci dotazníku nezapomeňte vložit svůj kód panelisty, který naleznete po přihlášení pod svým jménem. Bez vložení Vašeho kódu Vám bohužel nemůžeme body připsat.

2) TAZATELÉ

Jako tazatelé od nás obdržíte seznam firem, kam je třeba zavolat, zjistit kontakt na oprávněnou osobu, její souhlas a jí potom zaslat odkaz na vyplnění on-line dotazníku. Případně můžete sami navrhnout názvy firem, které pro výzkum oslovíte, pokud nejde již o ty, které nám na šetření odpověděly. Pokud se chcete stát tazateli na tomto výzkumu, neváhejte kontaktovat Václava Kantora, vaclav.kantor@inboox.cz, +420 734 624 813.