Nový výzkum: Otevřená data veřejné správy

Nově se můžete zapojit jako respondenti i jako tazatelé do šetření, které realizujeme pro Ministerstvo vnitra. Zaměřujeme se v něm na dostupnost a vyžívání dat, která zdarma zveřejňují různé státní úřady, ministerstva a jejich orgány. 

Respondenti:

Tento výzkum je zaměřen na specifickou skupinu respondentů, kteří mají možnost odpovídat za firmu, univerzitu, neziskovou organizaci, výzkumnou instituci či za jinou organizaci, která pro svou činnost využívá (otevřená) data veřejné správy (státu). Firma / organizace využívající tato data přitom může být komerčním subjektem, podílet se na nekomerčních aktivitách v občanském sektoru nebo se podílet na (akademickém) výzkumu / výuce. Dotazník je rovněž možné vyplnit z pozice pracovníka ve veřejné správě, který data veřejné správy využívá pro analytické účely instituce, v níž působí.

V dotazníku se mj. ptáme na to, která (otevřená) data veřejné správy a pro jaké účely firma / organizace, v níž působíte, využívá, jaké jsou motivace pro využívání těchto dat, s jakými problémy se při práci s daty se potýká a jaké kompetence jsou pro práci s daty podstatné. Na dotazník můžete odpovídat pouze v případě, že na tyto a podobné otázky budete schopni odpovědět, příp. si odpovědi na část otázek zjistit od kolegů / nadřízených ve Vaší firmě / organizaci.

Vhodnými respondenty pro vyplnění dotazníku jsou tedy především datoví analytici, IT (datoví) specialisté, programátoři, pracovníci s databázemi, výzkumníci, datoví publicisté a podobné pozice, případně jejich nadřízení. 

Odpovědi na dotazník budou využity pouze pro potřeby Odboru hlavního architekta eGovernmentu a je vyloučeno jejich zpracování pro komerční účely.

Pokud výše uvedené podmínky splňujete, můžete vstoupit do dotazníku přes odkaz na hlavní stránce nebo  zde . Za pravdivé a kompletní vyplnění dotazníku můžete získat 500 bodů do svého účtu.

Tazatelé:

Znáte více takových firem / organizací a víte na koho se v rámci nich obrátit? Případně jste schopni takové instituce navolat ze seznamu, který Vám poskytneme? Připojte se k výzkumu jako tazatel. Kontaktujte manažerku výzkumu, paní Anitu Avdičovou (anita.avdicova@inboox.cz), s níž si domluvíte podmínky, výši tazatelské odměny apod.