Nový průzkum: Zkušenost obyvatel Brna s občanskou participací

Nově máte možnost zapojit se do dalšího dotazníkového šetření: „Zkušenost obyvatel Brna s občanskou participací“.

Jedná se o průzkum pro statutární město Brno s cílem zmapovat zapojení obyvatel města Brna do jeho rozvoje, plánování i správy

Podmínky:

Do výzkumu se mohou zapojit obyvatelé Brna starší 18 let bez ohledu na to, zda mají v Brně trvalé bydliště (tedy např. i studenti a další osoby s přechodným pobytem v Brně). 

Pokud výše uvedené podmínky splňujete, můžete vstoupit do dotazníku přes odkaz na hlavní stránce nebo zde. Za kompletní a pravdivé vyplnění můžete získat 200 bodů do svého účtu.