Nový průzkum: Využívání poštovních služeb

Rádi bychom Vás upozornili na nově probíhající dotazníkové šetření pro Český telekomunikační úřad na projektu „Průzkum využívání poštovních služeb“.

Jak poznáte, že jste vhodným kandidátem pro účast na šetření?

Vhodným respondentem jsou všechny osoby, které aktivně využívají služeb České pošty např. odesílání dopisu, doporučeného dopisu, balíku, využíváním služby poštovní spořitelny, služby CzechPointu, placení SIPO nebo vystavení elektronického podpisu. Dotazník naopak není určen těm, kteří služby České pošty nevyužívají vůbec nebo jen pasivně (chodí jim pošta do schránky, chodí si vyzvednou balíky na poštu, ale sami nic neposílají).

Vyplnění dotazníku trvá maximálně 10 – 15 minut

Za kompletní a pravdivé vyplnění dotazníku získáte 150 bodů do svého účtu.

Dotazník můžete začít vyplňovat zde

V rámci stejného výzkumu realizujeme ještě podobný dotazník, na který odpovídají pouze smluvní klienti České pošty (firmy, školy, úřady apod.). Pokud jste sami osobou z takové organizace, která má informace o využívání služeb České pošty, nebo pokud byste se chtěli zařadit do tazatelské týmu pro tuto část zakázky, kontaktujte manažerku tohoto projektu Andreu Ulrichovou: 

Tel: 731152637

Email: andrea.ulrichova@inboox.cz