Nový průzkum: Charakter města Brna v postojích obyvatel

Aktuálně máte možnost zapojit se do dalšího dotazníkového šetření „Charakter města Brna v postojích obyvatel“. Jedná se o průzkum pro statutární město Brno realizovaný s cílem zmapovat postoje obyvatel města Brna ke svému městu a zjistit způsoby informovanosti obyvatel Brna o dění ve městě.

Do výzkumu se mohou zapojit panelisté i tazatelé:

1) Panelisté, respondenti

Do výzkumu se mohou zapojit obyvatelé Brna starší 25  let bez ohledu na to, zda mají v Brně trvalý pobyt (tedy např. i studenti a další osoby s přechodným pobytem v Brně) i osoby, které v Brně sice nežijí, ale pravidelně do něj zajíždí za prací nebo studiem.

Pokud výše uvedené podmínky splňujete, můžete vstoupit do dotazníku přes odkaz na hlavní stránce nebo zde . Za pravdivé a kompletní vyplnění dotazníku můžete získat 250 bodů do svého účtu.

2) Tazatelé

Pokud se chcete stát tazateli na tomto výzkumu, kontaktujte projektovou manažerku výzkumu, paní Lucii Novotnou (lucie.novotna@inboox.cz), s níž si domluvíte podmínky, výši tazatelské odměny apod.